NAZIM HAJIYEV KİMDİR ?

 

NAZIM HAJIYEV KİMDİR?

Nazım Hajıyev 28 Aralık 1961 yılında Bakü’de dünyaya geldi. Hajıyev, Sanat hayatında, 1981-1987 yılları arasında Sovyetler Birliği Devlet Kızıl Emek Bayrağı Sinematografya Üniversitesini, 1985-1986 yıllarında Sinema ressamlığı doktorasını yaparak sanat hayatına Azerbaycan Devlet Sinemasında Sinema ressamlığı ve çeşitli filmlerde de baş ressam olarak devam etti. 1988 yılında Bakü’de çekilen ve dünyanın en iyi 35 filmi arasına giren “Yaramaz” adlı sinema filminde baş ressam olarak görev yapan Hajıyev, 1991 yılında Azerbaycan Devlet Ödülü’ne layık görüldü.

 

Aynı zamanda Türk vatandaşı da olan Nazım Hajıyev, kendine özgü resim tekniği ile 1998 -2007 yılları arasında Chicago, İsveç, Finlandiya, Almanya, Rusya, Japonya ve Türkiye'de sergiler açarak eserlerini sanatseverler ile buluşturdu.

2008 yılında Ezoterikizim akımını oluşturararak resim tekniğine yeni bir boyut katan Hajıyev, bu akımın geliştirilmesi ve tanıtımı ile ilgili çalışmalarını sürdürerek  20 eserden oluşan ARAYIŞ adlı kolleksiyonunu 2008-2014 yılları arasında  tamamladı.

Hajıyev 1995 yılından bu yana Antalya'da sanat hayatını devam ettirmektedir.

Ünlü resim eleştirmeni Florio Faustino 2010 yılında Nazım Hajıyev için şu sözleri kaleme almıştır:

''Doğunun renkli paleti, onun resimlerinin her biri birbirinden güzel, sanatçı kavramsal

ve evrensel çizgide...

Birkaç sene içinde dünya çapında ilk 10 ressam arasına girecektir...''

 

EZOTERİKİZM NEDİR :

Yaşadığımız dünyada; insan,beyin ve evren arasında kurulmuş olan  diyalektiğin bir üst basamağı olarak ,algılarımızı sorgulama biçimine getirilen yeni bir felsefi akımdır.

NEDEN EZOTERİKİZM :

Günümüzde,meta ile ölçülüp tartılan insan ilişkilerine karşı bir duruş olarak nitelendirebileceğimiz ezoterikizm,insanın eşyalaşmanın ötesinde duygusal ve düşsel bir varlık olduğunu işaret eder.

Yaşadığımız dünya ilişkilerinden sıyrılıp gökyüzüne baktığımızda; gördüğümüz  sonsuzluğun  izdüşümü ve bir iç yolculuktur Ezoterikizm.

SONSUZLUK İŞARETİ :

Eserlerinin tamamında  sonsuzluk işareti kullanan Nazım Hajiyev'e göre,evrenin değişim ve dönüşüm yolculuğunda sonsuzluk kavramı hayatın öznesi olarak değişmeden kalmıştır.Yaşam serüveninde canlılar kendi türünü devam ettirme yolculuğu ile sonsuzluk denilen olguya ulaşmaktır.Aynı zamanda Ezoterikizm akımının bir simgesidir sonsuzluk işareti.

Bu serüvenin tamamlanma aşamasında ,doğada bu işaretin felsefesine uygun yaşayan tüm canlılar,evrenin ışığı sönene kadar sonsuzluk  özelliğini koruyacaklardır.